Pevnosti na Lounsku

V úterý 31.3. proběhla pro naše děti v knihovně beseda s odborníkem na téma Pevnosti na Lounsku. Členové muzea „Na Kočičáku“ si s dětmi povídali nejen o pevnostech v Lounech a okolí. K vidění byly i dobové uniformy a artefakty čs. armády a pevností. Děkujeme za hezky strávené odpoledne a zajímavé informace.

Fotogalerie – galerie – družina – Pevnosti na Lounsku