PF 2020

Pohodový závěr starého roku a úspěšné nakročení do roku 2020 prožitého ve zdraví a se štěstím v zádech přejí

 Vaši andělé ze 3. B a třídní učitelka Mirka Křivánková

…Fotogalerie zde