Placení školní družiny

Vážení rodiče, měsíční poplatek za ŠD je 200 Kč. Splatný do pátku  23. 1. 2022 (leden – červen) 

na účet školy. Celková suma činí 1200,- Kč.

Číslo účtu:  107-2330090247/0100, variabilní symbol: 602001, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení přihlášeného dítěte!

Děkujeme.