Placení školní družiny

Vážení rodiče, měsíční poplatek za ŠD je 200 Kč. Splatný do pátku  24. 9. 2021 (září – prosinec) 

na účet školy. Celková suma činí 800,- Kč.

Číslo účtu:  107-2330090247/0100, variabilní symbol: 602001, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení přihlášeného dítěte!