Plavecký výcvik

Pro děti 5. tříd celý podzim probíhal plavecký výcvik. Děti se adaptovaly na vodní prostředí, osvojily si základní plavecké dovednosti a zdokonalily své plavecké styly. Děti si plavecký výcvik moc užily.