Pohyb osob po škole

Od 1. 9. 2020 je zakázán vstup cizích osob včetně zákonných zástupců do budovy školy.

Respektujte prosím toto opatření. Jde nám o bezpečnost vašich dětí a zaměstnanců školy.

Do budovy školy mohou zákonní zástupci nebo jiné osoby vstoupit pouze po předchozí domluvě se zaměstnancem školy, a to v jeho doprovodu. Příslušný zaměstnanec si návštěvu vyzvedne u vchodu!

Vyzvedávání oběda („do kastrůlků“) pro žáky v jejich první den nemoci bude probíhat od 10.45 do 11.00 hodin.

Při pohybu po škole je nutné dodržovat platná hygienická opatření.

Nechtějte po našich dětech, aby vás pouštěly do budovy školy a vyčkejte příchodu dospělého.

DĚKUJEME