Poplatek za ŠD 1.,2. třída

Vážení rodiče,

měsíční poplatek za ŠD je 200 Kč. Splatný do pátku  22. 1. 2021 (leden – červen) 

na účet školy. Celková suma činí 1200,- Kč. Přeplatek z prvního pololetí – uzavření škol je 250,- Kč. Uhraďte tedy 950,- Kč.

Číslo účtu:  107-2330090247/0100, variabilní symbol: 602001, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení přihlášeného dítěte!