Poplatek za školní družinu.

Vážení rodiče, měsíční poplatek za ŠD je 200 Kč. Splatný do pátku  24. 1. 2020 ( leden – červen ) na účet školy. Celková suma činí 1200,- Kč.Číslo účtu:  107-2330090247/0100, variabilní symbol: 602001, do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a příjmení přihlášeného dítěte!!! Děkujeme.