Pozdrav a platba školní družiny.

Všechny děti a celé rodiny moc zdravíme.

Nikdo nepředpokládal, že se uzavření školy/družiny dle aktuální situace tak moc protáhne.

Věříme, že dětem družina chybí. Stejně jako dětičky chybí nám.

Po dobu uzavření školy je platba za školní družinu, příp. za kroužky prominuta. V příštím školním roce 2020/21 bude o tuto částku snížena. Pokud družinu navštěvovat nebudete, bude vrácena.

Všechny paní vychovatelky posílají pozdravy všem dětem a rodinám, kterým přejeme především pevné zdraví. A snad brzy na viděnou ve školní družině.

Míla Šinerová