Práce na období 1. – 5. 6. 2020

Ahoj děti,
Posílám Vám učivo na další týden. Děti, které zadanou práci plní ve škole, budou i nadále požadované úkoly fotit a posílat třídní učitelce. Připomínám online hodiny v pondělí a ve středu od 11 hodin. Zadanou práci (tak jak je níže uvedeno) si připravte ke kontrole.
Přeji Vám příjemné prožití Mezinárodního dne dětí.

Pondělí 1.6.2020
Český jazyk – STAVBA VĚTY – VĚTA A ZÁKLADNÍ VĚTNÉ ČLENY
1/ učebnice str. 123/1a,b,c,d
2/ přečíst všechny poučky ve žlutých tabulkách
3/ cvičení 123/2 – opsat do sešitu – vyfotit a poslat
4/ PS str. 26

Matematika – DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETI A STEM
1/ učebnice str. 31/1,5,11 – na fólii, kontrola při online hodině
2/ slovní úlohy – přečíst, rozmyslet, příklady na fólii, ústně formulovat odpovědi – str. 31/2,3,9

Úterý 2.6.2020
Matematika – NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM
1/ učebnice str. 32/1 – výkladová úloha
2/ str. 32/2 – na fólii (2 až 4 sloupečky)
3/ úlohy ústně – str. 32/3,6,7
4/ str. 32/8 – napsat, vyfotit a poslat

Český jazyk – PODMĚT VYJÁDŘENÝ A NEVYJÁDŘENÝ
1/ učebnice str. 124/1,2,3 – zkontrolujeme při online hodině
2/ PS 27/1

Vlastivěda – VÁLEČNÁ A POVÁLEČNÁ LÉTA
1/ učebnice str. 43 – přečíst
2/ www.rysava.websnadno Zápisy > kapitola 21

Středa 3.6.2020
Český jazyk – PODMĚT VYJÁDŘENÝ, NEVYJÁDŘENÝ, NĚKOLIKANÁSOBNÝ
1/ PS 27/2,3
2/ poprosit člena rodiny o diktát dle PS 27/4, samostatná kontrola dle PS
3/ učebnice str. 125/1,2,3; cv. 3 – kontrola při online hodině

Matematika – NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM
1/ učebnice str. 33/1,5 – na fólii
2/ úlohy přečíst, příklady na fólii, odpovědi rozmyslet (nejdříve si opět přečíst otázku) – 33/2,3,4
3/ 33/14 – do sešitu

Přírodověda – ČLOVĚK A INFORMACE
1/ přečíst str. 81 – 82
2/ rozmyslet odpovědi na str. 82

Čtvrtek 4.6.2020
Matematika – VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU KRUŽNIC
1/ učebnice str. 34/1
2/ www.matyskova-matematika.cz > Geometrie pro 5. ročník > str. 12 > cv. 2,3
3/ učebnice str. 34/2 – výklad
4/ str. 34/ 3,4,5

Český jazyk – PODMĚT NĚKOLIKANÁSOBNÝ, ROZVITÝ
1/ PS 28/1,2
2/ učebnice str. 126/1,2 + modrá tabulka

Vlastivěda – VÁLEČNÁ A POVÁLEČNÁ LÉTA
1/ učebnice str. 44 – přečíst
2/ www.rysava.websnadno Zápisy > kapitola 22 a 23

Pátek 5.6.2020
Český jazyk – PODMĚT ROZVITÝ
1/ učebnice str. 126/3,4
2/PS str. 28/1,2,3

Matematika – OPAKOVÁNÍ UČIVA
1/ str. 57/1,5,6 – na fólii
2/ str. 57/2,7 – do sešitu