Práce na období 11. – 16. 5. 2020

Ahoj děti,

věřím, že jste všichni zdrávi. Posílám Vám opět další učivo na příští týden. Při online hodinách jsem si všimla, že někteří zapomínají násobilku.  Doporučuji stále procvičovat. Její hbité použití je základem úspěchu při dalším počítání. Stále jsem ještě od všech dětí neobdržela všechny úkoly, někteří mi dokonce neposlalí úkoly z minulého týdne (např. test z vlastivědy nebo matematiku; nyní test z přírodovědy a slohové cvičení). Žádám o urychlené zaslání všech požadovaných prací. V pondělí a ve středu se na Vás budu těšit při našich online hodinách ve 13,00 a 13,30 hodin.

Pondělí 11.5.2020
Český jazyk –  ČÍSLOVKY
1/ učebnice str. 112/1 – přečíst, úkoly a-e
2/ přečíst žlutou tabulku
3/ str. 112/2  – dle zadání
4/ PS str. 21/1,2

Matematika – POČÍTÁNÍ SE ZLOMKY
1/ učebnice str. 151/1,3 – na fólii
2/ str. 15 – přečíst růžový rámeček
3/ cv. 15/4 – na fólii
4/ cv. 15/8 – do sešitu
5/ rozmyslet si postup počítání slovních úloh na str. 15, příklady z nich na fólii, ústně formulovat odpovědi (vždy před vytvořením odpovědi znovu přečíst otázku)
Úterý 12.5.2020
Matematika – SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ
1/ učebnice str. 17/1 – procvičit pamětné počítání
2/ www.matyskova-matematika.cz >5.ročník 1.díl > str. 48 – prohlédni si videa
3/ učebnice str. 17/2,3 + tabulka
4/ str. 17/5,6 + tabulka
5/ str. 17/4,7 – z každého cvičení první dva sloupečky – vyfotit a poslat

Český jazyk – DRUHY ČÍSLOVEK
1/ učebnice str. 113/1
2/ přečíst poučky v modrém a hnědém rámečku
3/ učebnice str. 113/2 ústně
4/ PS str. 22/1

Vlastivěda – KONEC 1. SVĚTOVÉ VÁLKY, VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
1/ učebnice str. 37 – dole a str. 38 – přečíst
2/ www.rysava.websnadno Zápisy > 5.ročník > Vlastivěda > kapitola 15 ,16

středa 13.5.2020
Český jazyk – ČÍSLOVKY A ČÍSLICE
1/ učebnice str. 114/4 – přečíst poučku v modrém rámečku
2/ www.ctedu.cz > 1. stupeň > Tvarosloví > Čísla a číslovky – video
3/ učebnice str. 114/5,6,7 + poučka ve žlutém rámečku

Matematika – SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ
1/ učebnice str. 18/1 – procvičit do sešitu, při online hodině si zkontrolujeme
2/ str. 18 – slovní úlohy na fólii
3/ str. 18/7 – poslední dva příklady do sešitu (zkrácený způsob + zkouška)

Přírodověda –  RODINA
1/ učebnice str. 73 – 75 přečíst
2/ zamyslet se nad otázkami na str. 75

Čtvrtek 14.5.2020
Matematika –  SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ
1/ učebnice str. 19/1 – na fólii
2/ str. 19/2 – výkladová úloha
3/ str. 19/3-6 na fólii, cv. 7 do sešitu

Český jazyk – ČÍSLOVKY
1/ učebnice str. 115/8,9,10 – ústně
2/ str. 115/9 – do sešitu

Vlastivěda – 1. SVĚTOVÁ VÁLKA, VZNIK ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
1/ zopakovat dle učebnice str. 37 a 38
2/ zodpovědět otázky na str. 38 dole

Pátek 15.5.2020
Český jazyk –  ČÍSLOVKY
1/ PS str. 22/2,3,5
2/ PS 22/2 – vyfotit a poslat; ve cvičení 2 se řídit pravidly psaní číslovek – viz video www.ctedu.cz

Matematika –  SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ
1/ učebnice str. 20/1-10 na fólii
2/ str. 20/11 – do sešitu