Práce na období 14. – 17. 4. 2020

Ahoj děti,
je to už měsíc, kdy jsme se všichni naposledy sešli ve škole. Věřím, že jste zdrávi a v pohodě.
Už měsíc máme zkušenosti s „výukou na dálku“. Mám k vám i vašim rodičům prosbu. Potřebuji zpětnou vazbu. Napište mi, prosím, zda zasílané učivo zvládáte, zda ho není moc nebo málo.
Pokud budete něco potřebovat individuálně vysvětlit, můžete mi napsat nebo zavolat. Chci vás též pochválit za zasílání vypracovaných úkolů. Naprostá většina je posílá včas.

Úterý 14.4. 2020
Matematika – PROCVIČOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
1/  lll. díl učebnice str. 3/1,2,3 – vypočítat ústně
2/ str. 3/4 napsat na fólii – pouze příklady, zkontrolovat pomocí kalkulačky
3/ str. 3/5,6,8,9 – na fólii napsat pouze příklady, odpovědi zformulovat ústně
4/ cv. 3/7 vypočítat do sešitu

Český jazyk – DRUHY ZÁJMEN
1/ podle učebnice str. 102 – tabulka – zopakovat druhy zájmen
2/ PS str 17/1 –  doplnit – vše si odůvodnit známými pravidly (měkké, tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova, vzory podstatných a přídavných jmen)
3/  PS 17/ 1 a-f
4/ samostatně zkontrolovat a červeně opravit podle KLÍČE na konci sešitu

Vlastivěda – NÁROD SOBĚ
 1/ přečíst str. 32
2/ rysava.websnadno Zápisy, najít kapitolu 10 – Nespravedlivé Rakousko

Středa 15.4.2020
Český jazyk – SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN
1/ učebnice str. 103/1 – pokusit se říct slova v levém sloupci v 1. pádě
2/ prohlédnout si hnědou tabulku – skloňování zájmen „já, ty, se“ – opakovaně nahlas skloňovat
3/ zájmena ve cv. 103/2 dát do správného tvaru
4/ přečíst žlutou ntabulku
5/ cv. 103/3 – při doplňování se řídit žlutou tabulkou

Matematika – DESETINNÁ ČÍSLA – PROCVIČOVÁNÍ
1/ str. 2/ 10, 11, 12 – psát jen příklady na fólii, odpovědi formulovat ústně
2/ str.3/13 – 3. a 4. sloupeček – vypočítat do sešitu, napsat zkoušky
3/ str. 4/1 – 4 ústně

Přírodověda – ČLOVĚK VYLUČUJE
1/ učebnice str. 62 – přečíst
2/ do sešitu napsat: Vylučovací soustava, opsat její části
3/ rysava.websnadno ZÁPISY – kapitola 55 Močová soustava – na konci – shrnutí látky

Čtvrtek 16.4.2020
Matematika – DESETINNÁ ČÍSLA – OPAKOVÁNÍ
1/ str. 4/5, 6, 7, 10, 11 – psát příklady na fólii, ústně formulovat odpovědi
2/ str. 4/12 – VYFOŤ A POŠLI

Český jazyk – SKLOŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁJMEN
1/ učebnice str. 104/4 – VYFOŤ A POŠLI  řídit se poučkou na oředchozí straně
2/ přečíst modrou tabulku
3/ ústně 104/6

Vlastivěda – NÁROD SOBĚ – Rozvoj kultury a umění
1/ učebnice str. 33 – přečíst
2/ rysava.websnadno Zápisy – 11. kapitola Národ sobě
3/ online učebnice – projít si kapitolu

Pátek 17.4.2020
Český jazyk – SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN
1/ učebnice str. 104 – přečíst hnědou a žlutou tabulku
2/ PS 18/1,2,3

Matematika – OPAKOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
1/cv. 5/1 – zpaměti
2/ prohlédnout obrázek 5/3 – uvědomit si, jaká část celku je vybarvená
3/ 5/4 – přečíst si růžovou tabulku pod cvičením
4/ cv. 5/9 – zpaměti