Práce na období 18. – 22. 5. 2020

Ahoj děti,
doufám, že jste stále všichni zdrávi a daří se Vám dobře.
Na úvod pro Vás mám výzvu pana učitele Červy a pana učitele Hacha:
„Jen dojdi k oknu a vyfoť, co vidíš z okna Tvého pokoje a ulož obrázek přímo sem. Ze všech fotek se potom udělá třídní koláž jako vzpomínka na tuto“zvláštní dobu”!👍“ .
Domluvila jsem se s panem učitelem Hachem, že mi můžete Vaše fotky poslat e-mailem. Já je, až budou všechny, ve složce zašlu panu učiteli.
Dále připomínám online hodiny v pondělí a ve středu v obvyklých časech. Nezapomeňte si připravit učebnice a pracovní sešit, papír a tužku.

Pondělí 18.5.2020
Český jazyk – SKLOŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČÍSLOVEK
1/ učebnice str. 116 – prohlédnout první hnědou tabulku
2/ při doplnění cvičení 116/2 – řídit se tabulkou – na fólii
3/ prohlédnout druhou hnědou tabulku na str. 116 a obě modré tabulky, vypracovat cvičení 3
4/ PS str. 23/1

Matematika –  KOLMICE. GRAFICKÝ SOUČET A ROZDÍL ÚSEČEK
1/ učebnice str. 22 – přečíst a prohlédnout obě růžové tabulky –  www.matyskova-matematika.cz > Geometrie pro 5. ročník > str. 6
2/ str. 22/1 – řídit se první tabulkou
3/ str. 22/2 – řídit se druhou tabulkou
4/ str. 22/3,5,6,7 – narýsovat do sešitu (grafický součet a rozdíl úseček jsme se již učili) – www.matyskova-matematika.cz > Geometrie pro 5. ročník > str. 13

Úterý 19.5.2020
Matematika – POČÍTÁNÍ SE ZLOMKY
1/ učebnice str. 21/1 – na fólii (zopakovat si dle www.matyskova-matematika.cz – viz minulý e-mail)
2/ str. 21/2,3,5
3/ str. 23/1- napsat do sešitu

Český jazyk –  SKLOŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČÍSLOVEK
1/ učebnice str. 117 – přečíst hnědou tabulku
2/ cv. 117/4 – napiš do sešitu – vyfoť a pošli, cv. a – ústně
3/ str. 117/5 – vyhledej si údaje (encyklopedie, vlastivěda, internet) a přiřaď letopočty
4/ přečíst žlutou tabulku, cv. 6 – vyhledat

Vlastivěda – SMĚŘUJEME K SAMOSTATNOSTI – OPAKOVÁNÍ
učebnice str. 39 – zopakovat učivo dle a) námětů k opakování, b) ukázat si na číselné ose dané události

Středa 20.5.2020
Český jazyk –  ČÍSLOVKY – OPAKOVÁNÍ
1/ učebnice str. 118/1 – přečíst, splnit úkoly a-f
2/ str. 118/2,3 – ústně
3/ PS str. 23/2,3

Matematika –  OPAKOVÁNÍ
1/ učebnice str. 23/2,3 – na fólii
2/ str. 23/4 – písemně do sešitu
3/ slovní úlohy ze str. 23 – přečíst, rozmyslet, příklady na fólii – budeme kontrolovat při online hodině
4/ 23/8 – počítat hbitě – přečíst

Přírodověda –  SOUŽITÍ MEZI LIDMI
1/ učebnice str. 76 – 77 – přečíst
2/ rozmyslet si, jaké máš kladně a jaké záporné povahové vlastnosti, jak by bylo možno kladné vlastnosti dále rozvíjet

Čtvrtek 21.5.2020
Matematika – NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETI A STEM
1/ www.matyskova-matematika.cz > 5.ročník, 2.díl > str. 21 – pustit si videa
2/ učebnice str. 24/1 – prohlédnout
3/ cv. 24/4 – na fólii
4/ str. 24/2,3,5,6,7,8,9 přečíst úlohy, příklady na fólii; cv. 10 – poslední dva sloupečky napsat do sešitu – vyfotit a poslat

Český jazyk –  ČÍSLOVKY – OPAKOVÁNÍ
1/ PS str. 23/ 4,5
2/ poprosit člena rodiny – diktát z PS 23/6
3/ samostatná kontrola dle PS
4/ PS 24/1-3

Vlastivěda –  TVÁŘ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
1/ učebnice str. 40 – 41
2/ www.rysava.websnadno.cz Zápisy > 5. ročník > kapitola 17, 18, 19

Pátek 22.5.2020
Český jazyk – SLOH – POŠTOVNÍ POUKÁZKA
1/ učebnice str. 119 – prohlédnout vyplněné poukázky, přečíst poučky, cv. 1,3
2/ PS str. 24 – vyplnit natištěnou poštovní poukázku

Matematika –  NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETI A STEM
1/ zopakovat princip násobení desetinných čísel dle učebnice str. 24/1
2/ str. 25/ 1_3 – ústně
3/ str. 25/4 – přečíst úlohu + tabulku
4/ cv. 25/5 – na fólii
5/ cv. 25/6-8 – projít si ústně