Práce na období 25. – 29. 5. 2020

Ahoj děti,
příští týden šest dětí z naší třídy nastupuje do školy. Této skutečnosti přizpůsobuji čas konání online hodin tak, aby se jich mohly i tyto děti zúčastnit. Sejdeme se opět v pondělí a ve středu v časech: dívky – 11,00 hod., chlapci – 11,30 hod. Nezapomeňte si připravit učebnice, pracovní sešit, papír a tužku. Uvidíme, zda nám tento termín bude vyhovovat, případně termín upravíme.
Děti, které půjdou do školy, si opíší nebo vytisknou přehled práce na jednotlivé dny. Ve škole budou samostatně plnit jednotlivé úkoly.
V úterý 26.5. a ve čtvrtek 28.5. od 14,30 do 17,00 je možno vyzvednout si své věci v družině (pokud jste ji navštěvovali). V této době je možné si vyklidit šatní skříňku.

Pondělí 25.5.2020
Český jazyk – PŘÍSLOVCE
1/ zadat do vyhledávače odkaz: https://m.youtube.com/watch?v=ZKWnZbJs2Yk nebo možno zadat na YouTube heslo: Příslovce > příslovce 3. třída – zde je pěkné vysvětlení
2/ učebnice str. 120/1 a,b,c – dle zadání
3/ přečíst poučku – žlutá tabulka
4/ str. 120/2 – přečíst článek, vypsat příslovce

Matematika – JEDNOTKY OBSAHU – OPAKOVÁNÍ
1/ www.matyskova-matematika.cz >Geometrie pro 5. ročník > str. 20 > cvičení 1 – zhlédnout videa
2/ učebnice str. 27/1 cv. 2,3 – na fólii (ve cv. 3 nezapomenout napsat nejprve vzorec pro výpočet obsahu)
3/ str. 27/4 prohlédnout si tabulku převodů ( již jsme s ní pracovali)
4/ cv. 27/5,6 – napsat – kontrola na online hodině
5/ cv. 27/7-10 narýsovat do sešitu

Úterý 26.5.2020
Matematika – OBSAHY SLOŽITĚJŠÍCH OBRAZCŮ
1/ www.matyskova-matematika.cz > Geometrie pro 5. ročník > str. 20 > cvičení 2,3
2/ učebnice str. 28/1,2 – prohlédnout, na fólii
3/ str. 28/ 3,4,5 – vypočítat obvody a obsahy, ve středu na online hodině budeme kontrolovat
4/ str. 28/ narýsovat do se\šitu

Český jazyk – PŘÍSLOVCE
1/ zopakovat poučku o příslovcích učebnice str. 120 (žlutá tabulka)
2/ Učebnice str. 120/3 – dle zadání, napsat do sešitu
3/ přečíst modrou tabulku
4/ PS str. 25/1,2 (Příslovce a jejich tvoření)

Vlastivěda – ŽIVOT ZA PRVNÍ REPUBLIKY
1/ zopakovat učivo – znovu přečíst str. 40, 41
2/ www.rysava.websnadno Zápisy >5. ročník > Vlastivěda > kapitola 19 – zde jsou fungující videa, na konci kapitoly text k doplnění + kontrola
3/ učebnice str. 41 – Život za první republiky – přečíst, str. 42 nahoře Zajímavosti + zelený rámeček

Středa 27.5.2020
Český jazyk – PŘÍSLOVCE
1/ uč. str. 121/4 – rozmyslet, popřípadě na fólii
2/ str. 121/5 doplnit, napsat, za každé přídavné jméno do závorky napsat příslovce od tohoto přídavného jména odvozené; vzor: „mladý (mladě) poddůstojník“ – vyfotit a poslat
3/ cv. 121/6 – na fólii – zkontrolujeme při online hodině
4/ cv. 121/7,8 – na fólii

Matematika – NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETI A STEM
1/ zopakovat dle str. 24/1,2 (zelené tabulky)
2/ do sešitu str. 26/7 (přednost má výpočet v závorce)
3/ str. 26/9,10 – vyfotit a poslat

Přírodověda – SOUŽITÍ MEZI LIDMI
1/ str. 78: Globální problémy – přečíst
2/ vybrat a opsat lidské vlastnosti, kterých si na lidech vážíš: laskavost, vychytralost, namyšlenost, chytrost, drzost, pravdomluvnost, spravedlnost, podlost, náladovost, šikovnost, hloupost, upřímnost, tvrdohlavost, statečnost, moudrost, přátelskost, ochota, vstřícnost – zhodnotíme při online hodině
3/ přečíst strany 79 – 80
4/ rozmyslet si otázky na str. 80

Čtvrtek 28.5.2020
Matematika – DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETI A STEM
1/ www.matyskova-matematika.cz > 5.ročník 2.díl > strana 21 > cvičení 3,4 – zhlédnout videa
2/ učebnice str. 29/1 + přečíst zelené tabulky
3/ str. 29/2-8 na fólii

Český jazyk – DRUHY PŘÍSLOVCÍ
1/ uč. str. 121/9 – dle zadání – napsat
2/ PS str. 25/3
3/ učebnice str. 122/1 + prohlédnout tabulku, řídit se jí při doplňování

Vlastivěda – CESTA K ZÁNIKU ČSR
1/ uč. str. 42 – přečíst si článek
2/ www.rysava.websnadno Zápisy > kapitola 20 – celou kapitolu prohlédnout, zhlédnout videa
3/ uč. str. 42 – zodpovědět otázky

Pátek 29.5.2020
Český jazyk – DRUHY PŘÍSLOVCÍ
1/ uč. str. 122 – zopakovat si druhy příslovcí dle tabulky
2/ uč. str. 122 /2 – zopakovat zájmena – na fólii
3/ str. 122/3 – přečíst, úkol – a
4/ PS str. 25/1,2 (Druhy příslovcí)

Matematika – DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL DESETI A STEM
1/ uč. str. 30/1,4 – psát výsledky na fólii
2/ slovní úlohy na této straně přečíst, příklady napsat na fólii, odpovědi rozmyslet – formulovat ústně (nejprve si znovu přečíst otázku)
3/ str. 30/9 – počítat do sešitu zkráceným způsobem, napsat zkoušku

Hezký víkend!