Práce na období 27. – 30. 4. 2020

Ahoj děti,
všechny Vás moc zdravím. Doufám, že jste stále v pohodě.
Chci Vám připomenout pondělní a středeční online hodiny, kdy se opět uvidíme v obvyklém čase.

Pondělí 27.4.2020
Český jazyk – SKLOŇOVÁNÍ PŘIVLASTŇOVACÍCH ZÁJMEN
1/ učebnice str. 107 – prohlédnout hnědou tabulku, k přivlastňovacím zájmenům můj; má, moje; mé, moje přidat podstatné jméno a hlasitě skloňovat dle tabulky
2/ přečíst poučky v modrém a žlutém rámečku
3/ str. 107/1 napsat do sešitu,

Matematika – OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY
1/ učebnice str. 11/1 – doplnit na fólii
2/ str. 11/2 – na volný papír, vystřihnout, překládat
3/ str. 11/3 POZOR! Osa kružnice prochází jejím středem!
4/ str. 11/4 POZOR! První číslo v hranaté závorce = osa x, druhé číslo = osa y. Cv. 5 – dobrovolně, na papír

Úterý 28.4.2020
Matematika –  ARITMETICKÝ PRŮMĚR
1/ učebnice str. 8/9 – vypočítat zkráceným způsobem, napsat zkoušku – do sešitu
2/ str. 9/2 – vyfotit a poslat

Český jazyk –  SKLOŇOVÁNÍ PŘIVLASTŇOVACÍCH ZÁJMEN
1/ učebnice str. 107 –  zopakovat skloňování dle tabulky – zájmeno spojit s podstatným jménem (např. můj pes; má, moje kniha; mé, moje štěně) – hlasitě skloňovat
2/ str. 107/2 – ústně

Vlastivěda – OPAKOVÁNÍ UČIVA
v příloze e-mailu je opakování učiva – test; vyplnit, vyfotit a poslat

Středa 29.4.2020
Český jazyk – SKLOŇOVÁNÍ PŘIVLASTŇOVACÍCH ZÁJMEN
1/ str. 108 prohlédnout tabulku
2/ str. 108/3 při doplňování se řídit tabulkou
3/ str. 108 – modrá tabulka – vzpomenout si na online hodinu – vysvětlovali jsme si
4/ str. 108/4 při doplnění se řídit modrou tabulkou

Matematika – ARITMETICKÝ PRŮMĚR
1/ str. 9/1 – vypočítat písemně do sešitu (čísla pod sebe)
2/ str.9/3,4,6 – na fólii

Přírodověda – ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVOJ ČLOVĚKA
1/ učebnice str. 66 – 67 přečíst, prohlédnout obrázky
2/ zamyslet se nad otázkami v růžových rámečcích na str. 67
3/ www.rysava.websnadno.cz Zápisy – Přírodověda pro 5. ročník – kapitola 56
4/ učebnice str. 68 – období lidského života známe z minulých ročníků – opakování

Čtvrtek 30.4.2020
Matematika –  SLOVNÍ ÚLOHY
1/ učebnice str. 10 – prohlédnout jídelní lístek
2/ samostatně řešit úlohy v modrém rámečku na str. 10 – na fólii nebo na papír

Český jazyk – SKLOŇOVÁNÍ PŘIVLASTŇOVACÍCH ZÁJMEN
1/ zopakovat si skloňování přivlastňovacích zájmen dle tabulek na str. 107 a 108
2/ PS str. 19/1,2,3

Vlastivěda – ČEŠI A NĚMCI
1/ učebnice str. 35 – přečíst
2/ zodpovědět si otázky 1 – 5