Práce na období 4. – 7. 5. 2020

Ahoj děti,
opět posílám v e-mailu obsah učiva pro samostatnou práci na následující týden. Připomínám, že mi ještě několik dětí neposlalo zadanou práci z matematiky a vlastivědy. Odešlete ji co nejdříve. 

Pondělí 4.5.2020
Český jazyk – POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU
1/ učebnice str. 111/1-3 – přečíst
2/ str. 111 – přečíst poučku ve žluté tabulce
3/ str. 111/4 – rozmyslet
4/ PS str. 20 – slohové cvičení č.1 – vyfotit a poslat

Matematika – PRAVIDELNÉ OBRAZCE
1/ učebnice str. 16 – přečíst poučku
2/ str. 16/1-3 – na fólii
3/ str. 16/4 – do sešitu

Úterý 5.5.2020
Matematika – POČÍTÁME SE ZLOMKY
1/ www.matyskova-matematika.cz > 5.ročník >1.díl > str. 21 – pustit si videa
2/ učebnice str. 12/1 – cvičení jsme probírali na online hodině, cv. 12/2 – do sešitu
3/ str. 12 – ostatní cvičení na fólii

Český jazyk –  ZÁJMENA – OPAKOVÁNÍ
1/ učebnice str. 109/1 – přečíst, odpovědět na otázky a-k, řídit se tabulkami na str. 102, 73, 77, a 79
2/ str. 109/2 – napsat do sešitu

Přírodověda – CHRÁNÍME SI ZDRAVÍ, ODLIŠUJEME SE OD OSTATNÍCH ŽIVOČICHŮ
1/ učebnice str. 69 – přečíst – známe z nižších ročníků
2/ str. 71 – do sešitu napsat nadpis, pod něj text, který je pod obrázky vytištěn tučným písmem

Středa 6.5.2020
Český jazyk – ZÁJMENA – OPAKOVÁNÍ
1/ učebnice str. 110/3-5 – ústně
2/ PS str. 19/ Zájmena – opakování , cv. 1,2

Matematika – POČÍTÁNÍ SE ZLOMKY
1/ učebnice str. 13/ 1-9 – na fólii
2/ str. 13/10 – do sešitu 3. a 4. sloupeček – zkrácený způsob, zkouška

Vlastivěda – SMĚŘUJEME K SAMOSTATNOSTI – 1. SVĚTOVÁ VÁLKA
1/ pročíst si poznámky k testu (pokud jste jej odeslali a některé odpovědi byly chybné), doporučuji znovu si projít kapitoly vztahující se k tématům v testu: rysava.websnadno.cz Zápisy – zde najdete, kromě učebnice, správné odpovědi
2/  přečíst si v učebnici na str. 36 – 37 články: 1. světová válka, Život lidí a Odpor proti Rakousko-Uhersku
3/ rysava.websnadno Zápisy > kapitola 15

Čtvrtek 7.5.2020
Matematika –  POČÍTÁME SE ZLOMKY
1/ učebnice str.14/1-8 – na fólii
2/ str. 14/9 – do sešitu

Český jazyk – ZÁJMENA – OPAKOVÁNÍ
1/ učebnice str. 110/6 – do sešitu, cv.7 – ústně
2/ PS str. 20/3,4

Přírodověda –  ČLOVĚK – OPAKOVÁNÍ
1/ učebnice str. 72 – zopakovat si samostatně učivo dle otázek
2/ vyplnit test, který je v příloze e-mailu, vyfotit a poslat (pokud nemáte možnost tisku, stačí napsat odpovědi na obyčejný papír, vyfotit a poslat)

PŘIPOMÍNÁM, ŽE V PONDĚLÍ A VE STŘEDU SE OPĚT SEJDEME PŘI ONLINE HODINĚ V OBVYKLÉM ČASE. PŘIPRAVTE SI K RUCE UČEBNICE, PAPÍR A TUŽKU, ABYSTE NEMUSELI BĚHEM URČENÉHO ČASU ODCHÁZET. TĚŠÍM SE NA VÁS.