Práce na období 6. – 8. 4. 2020

Ahoj děti,
všechny vás moc zdravím a chválím za posílání vypracovaných cvičení. Pouze jediná žákyně tentokrát svou práci nezaslala vůbec, někteří vypracovali a zaslali jiné cvičení a 4 děti poslaly jen jeden ze dvou úkolů. Každému, kdo má v zaslání své práce nějaký nedostatek, jsem poslala e-mail. Otevřete ho, prosím, podívejte se, který úkol ještě chybí. Pro kontrolu znovu napíši, která cvičení to měla být: Český jazyk – str. 99/3,  matematika str. 55/4, 5, 7. Naprostá většina žáků měla své práce zcela správně, mnozí poslali daleko více úkolů, než jsem požadovala. 

Tento týden před Velikonocemi chci, abyste poslali pouze jeden úkol z matematiky:  učebnice str. 49/13 – první dva sloupečky.

K procvičení „probraného“ učiva o slovesech doporučuji využití stránek, kde si zábavnou formou zopakujete a upevníte učivo. Do vyhledávače zadejte: „Slovesný čas – Procvičování online – Umíme česky“. Podobně formou zábavné hry doporučuji stále procvičovat  násobilku. Pokud ji umíme hbitě použít, máte velmi usnadněnou práci i v ostatním počítání: „Malá násobilka – Procvičování online – Umíme matematiku“. Najdete zde obdobu hry „početní král“, kterou ve škole tak rádi hrajete.

Pondělí – 6.4.2020 – pondělí
Český jazyk – ZÁJMENA
1/ učebnice str. 101 – přečíst cvičení 1 a žlutou tabulku pod ním
2/ cv. 101/2 – doplň ústně do vět vhodná zájmena, cv. a,b,c
3/ cv. 101/3 – napiš do sešitu, zkontroluj tak, že si vyhledáš v učebnici tabulky, které obsahují pravidla pro daný pravopisný jev
Matematika – OPAKOVÁNÍ VÝPOČTU POVRCHU KVÁDRU
1/ zopakovat podle videa výpočet povrchu kvádru – www.matyskova-matematika.cz , str. 52 – 53
2/ učebnice str. 54/2,3

Úterý – 7.4.2020
Matematika – OPAKOVÁNÍ UČIVA
1/ vypočítat příklady – str. 49/13  první dva sloupečky (4 příklady) – vyfoť a pošli
Český jazyk
1/ PS str. 16 – vypracuj všechna cvičení
2/ PS str. 16/4 – cvičení si zkontroluj podle učebnice str. 33 – 34, zde najdeš pravidla pro psaní předpon
Vlastivěda – Z PODDANÉHO ČLOVĚKA OBČAN
1/ přečíst si o dějinných událostech v učebnici na str. 28 – 29
2/ ve slovníku nebo na internetu najít význam slova „cenzura“
3/ pokusit se odpovědět na otázky na str. 29/1 – 4
4/ projít: rysava.websnadno Zápisy, Vlastivěda 5.ročník, kapitola 9 – Politické probuzení

Středa – 8.4.2020
Český jazyk 
1/ učebnice str. 102 – prohlédnout tabulku s druhy zájmen
2/ str. 102/1 – vyhledat zájmena, pokusit se podle tabulky určit jejich druh
3/ str. 102/2 – na fólii
Matematika
1/ učebnice str. 49/14 – vypočítat do sešitu – provést kontrolu dosazením do rovnice
2/ na fólii vypočítat úlohy ze str. 56/2,6,9 – stačí jen příklady, odpověď zformulovat ústně
Přírodověda – ČLOVĚK ZPRACOVÁVÁ POTRAVU
1/ přečíst text z učebnice – str. 60
2/ zapsat do sešitu nadpis „Trávicí soustava“, opsat její části ze str. 60 (červeně tištěný sloupeček)
3/ vzpomenout si na to, co jsme se učili o zdravé výživě v nižších ročnících, prohlédnout si potravinovou pyramidu na str. 61
4/ přečíst obsah str. 61
5/ zadat: rysava.websnadno Zápisy , Přírodověda 5.ročník, kapitola 54 – Trávicí soustava, snímky 1,4,5 (videa nejdou spustit)

Milé děti, přeji vám všem i vašim blízkým pokud možno (i když v karanténě) příjemně prožité svátky jara.
Stanislava Sekerová