Práce na období 8. – 12. 6. 2020

Ahoj děti,
opět Vám posílám další část úkolů, se kterými byste měly příští týden pracovat. Připomínám změnu času konání našich online schůzek. Sejdeme se v původních časech – v pondělí a ve středu opět ve 13 hodin. Budu se na Vás těšit.

Pondělí 8.6.2020
Český jazyk – PŘÍSUDEK SLOVESNÝ
1/ učebnice str. 127/1 dle zadání + přečíst žlutou tabulku
2/ učebnice str. 127/2 – ústně
3/ PS str. 29/1-4, cv. 4 – vyfotit a poslat

Matematika – DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM
1/ učebnice str. 35/2 – výkladová úloha + růžová tabulka
2/ str. 35/3 – na fólii + růžová tabulka, cv. 35/5 – do sešitu
3/ cv. 35/7 a 36/1 a,b – připravit si na online hodinu – zkontrolujeme si

Úterý 9.6.2020
Matematika – DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL PŘIROZENÝM ČÍSLEM
1/ učebnice str. 36/3 – na fólii (procvičit násobení a dělení desetinných čísel)
2/str. 36/4 – ukázka postupu písemného dělení desetinných čísel přirozeným číslem
3/ 36/5 – do sešitu – vyfotit a poslat
4/ cv. 36/8 – do sešitu, cv. 9, 10 na fólii

Český jazyk – PŘÍSUDEK NĚKOLIKANÁSOBNÝ
1/ učebnice str. 128/1 + žlutá tabulka
2/ cv. 128/2,3 – ústně
3/ PS str. 30/1,2

Vlastivěda – POVÁLEČNÝ VÝVOJ
1/ učebnice str. 45 – přečíst, rozmyslet odpovědi na otázky za článkem
2/ www.rysava.websnadno.cz >Zápisy 5. ročník > kapitola 24

Středa 10.6.2020
Český jazyk – PŘÍSUDEK ROZVITÝ
1/ učebnice str. 129/1 + modrá tabulka
2/ str. 129/2 – do sešitu
3/ str. 129/3,4,5 – ústně
4/ PS str. 30/1,2,3 (Přísudek rozvitý)

Matematika – DĚLENÍ DESETIN. ČÍSEL PŘIROZ. ČÍSLEM, ZÁVISLE A NEZÁVISLE PROMĚNNÁ
1/ učebnice str. 37/3,4 + tabulky – výkladové úlohy
2/ str. 37/6,7; úloha 7 – kontrola při online hodině
3/ str. 38/1,2

Přírodověda – ZDRAVÍ A ZÁVISLOST, OSOBNÍ BEZPEČÍ
1/přečíst text v učebnici na str. 83 – 88 (o této látce jsme již dříve vícekrát hovořili)
2/ připravit si dotazy na online hodinu

Čtvrtek 11.6.2020
Matematika – ZÁVISLE A NEZÁVISLE PROMĚNNÁ
1/ učebnice str. 38/3 – rozmyslet si, ústně
2/ str. 38/4 – poslední 4 příklady písemně do sešitu zkráceným způsobem + zkouška
3/ str. 39/1-5 na fólii

Český jazyk – SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
1/ www.ctedu.cz > 1. stupeň > ČJ a literatura > Skladba > pustit si video Shoda přísudku s podmětem
2/ učebnice str. 130/1 + žlutá tabulka
3/ str. 130/2 + modré tabulky, cv. 3 – ústně odůvodnit
4/ PS str. 31/1,2,3; cv.2 – vyfotit a poslat

Vlastivěda – OD TOTALITNÍ MOCI K DEMOKRACII
1/ přečíst článek v učebnici str. 46 – 47 (str. 47 – do poloviny)
2/ www.rysava.websnadno.cz > Zápisy 5. ročník > kapitola 25

Pátek 12.6.2020
Český jazyk – SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
1/ zopakovat pravidla – možno opět využít www.ctedu.cz z minulé hodiny
2/ učebnice str. 131/4 + tabulka – ústně
3/ str. 131/5 – napsat do sešitu
4/ str. 131/ 6-8 ústně
5/ PS str. 31/4,5,6; cv. 6 – poprosit člena rodiny o diktát, samostatná kontrola dle PS

Matematika – TĚLESA + OPAKOVÁNÍ UČIVA
1/ učebnice str. 40/3 – zopakovat si dle obrázků tělesa
2/ str.40/4 – na fólii
3/ cv. 40/7 – narýsovat do sešitu
4/ učebnice str. 50/2,3,7 – připravit na pondělí ke kontrole na online hodinu

Hezký víkend a v pondělí při online hodině v 13,00 hod. na viděnou.