Přijímací zkoušky na SŠ

Všichni se nacházíme v nelehké situaci, ale pevně věřím tomu, že se naši deváťáci a někteří páťáci pilně připravují na přijímací zkoušky na SŠ. Budeme držet palce, abyste všichni v této zkoušce uspěli co nejlépe.

Zde najdete nejdůležitější informace, které se týkají přijímacích zkoušek na SŠ.

Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách.

Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou.

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí).

Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.

Centrum je povinno zpřístupnit škole výsledky do 7 kalendářních dní. Centrum výsledky zpřístupní i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce.

Odevzdání zápisového lístku – lhůta je 5 pracovních dnů a počítá se od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů (tedy jak pro řádný, tak pro náhradní termín). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu.

V případě dotazů mě kontaktujte: ullrichova@zsjak.cz

Celé znění zákona naleznete na stránkách MŠMT zde:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym?highlightWords=p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD+zkou%C5%A1ky+S%C5%A0