Prázdninová družina

 „ s Družinkou za poznáním, humorem a koupáním.“

Vážení rodiče, milé děti, informace k prázdninové družině. Termín: 1. 7. – 9. 7. 2021. Provoz od 6.00 do 16.00 hod. Program je pestrý a zajímavý. Cena – 1000,- Kč. Kapacita omezená.

1. 7. Mirákulum – výlet do dětského centra v Milovicích. V ceně doprava, vstupné. Sraz dětí do 7:45 hod. S sebou – sportovní oblečení, jídlo, pití, kapesné na nákup občerstvení. Příjezd cca 16:00 k České pojišťovně.

2. 7. Peruc kemp, hry v lese, opékání, koupání. S sebou – sportovní oblečení, plavky, ručník, opalovací krém, něco na oheň, kapesné. Sraz dětí do 9:00 hod. Návrat do budovy družiny cca 15:00 hod.

7. 7. Elektrárna Ledvice – zajímavý film, interaktivní výstava, herna a výhled z nejvyšší české rozhledny – výtah. Sraz do 8:15 hod. Návrat v 15:00 hod. S sebou – sportovní oblečení, kapesné.

8. 7.  ZOO Ústí nad Labem, v ceně vstupné, doprava. S sebou – sportovní oblečení, jídlo a pití, kapesné. Sraz v 7:45 hod. Návrat cca 16:00 k České pojišťovně.

9. 7.  Sportovní den. Olympiáda trochu jinak. Sraz dětí do 9:00. S sebou – sportovní oblečení, jídlo a pití, vhodná obuv, propiska, kapesné. Návrat do budovy ŠD cca 15:00 hod.

Program nezahrnuje stravné a pitný režim. Autobus má bezpečnostní pásy. Vše v batůžku na záda. Věci na plavání dejte do jiné tašky. Pokud budou velké teploty, dejte dětem na hlavu pokrývku.

———————————————————————————————————————————————————

Družinka 2021

Přihlašuji závazně svého syna / svou dceru na Příměstský tábor ŠD od 1. 7. – 9. 7. 2021  

Příjmení ……………………… …………………………    Jméno     ………………………………………              

Adresa     ……………………………………………………………………           Tel. …………………………………………….

Datum narození     ………………………..            Rodné číslo           …………………….

Pojišťovna            ……………………………..                  Škola      ………………….                   Třída      …………………

Bylo dítě již účastníkem nějakého dětského tábora?                                                                     ano / ne

Vyžaduje dítě nějakou zvláštní péči (užívání léků, alergie, apod.)?                                             ano /ne

Na následující řádek uveďte prosím telefonní číslo, na kterém budete vy nebo jiný zástupce k případnému zastižení v době trvání tábora.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cenu 1000,- Kč jsem uhradím své  paní  vychovatelce hotově do 20. 6. 2021. V případě neúčasti svého dítěte, beru na vědomí, že poplatky za dopravu jsou nevratné. Vstupné, se při neúčasti přihlášeného vrací.

 datum ………………………………….                         Podpis zákonného zástupce ………………………………….

Přihlášku odešlete na můj email sinerova@zsjak.cz. Děkuji. Míla