Přírodovědný klokan

Tak jako každý rok, i letos se v říjnu na naší škole uskutečnila soutěž Přírodovědný klokan. V rámci této soutěže řeší žáci zeměpisné, biologické, fyzikální, chemické i matematické úlohy. V letošním roce naši školu skvěle reprezentoval Jan Růžek ze třídy 9. B, který se umístil na úžasném 2. místě v rámci celého okresu.