Přítomný čas průběhový hrou

Žáci 4. ročníku se rádi učí pomocí hry. Doma na čtvrtku nakreslili místnosti, které společně nalepili do “svého domu”. Nyní ve dvojicích soutěží u tabule. Ptají se třídy na potřebné informace. Jejich úkolem je správné umístění figurky, která má představovat je samotné, do jednotlivých pokojů. V dalším kroku předvádějí činnosti, které v dané místnosti právě vykonávají. Video zde.