O Klubu
Jsme dobrovolným občanským sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o vychovu dětí a o práci základní školy.

Klub vznikl jako nepolitická zájmová organizace, která bude především hájit zájmy dětí, prosazovat jejich vzdělání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě.

Cíle Klubu
Cílem Klubu je pomáhat vedení školy, pedagogickému sboru školy, žákům školy a rodičům záků podpůrnou činností při organizaci školních a mimoškolních aktivit a při propagaci a reprezentaci školy.

Cílem Klubu je také organizace, finanční pomoc a práce na zlepšení provozu, prostředí školy včetně jejího okolí a to nad rámec vlastního rozpočtu školy, dotací či plánu resortu školství.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Členství v Klubu

vzniká zaplacením členského příspěvku v minimální výši 200 Kč/rok (na transparentní účet č. 2400464882/2010 vedený u Fio banky)
Druhy členství:

individuální (rodičů žáků školy a ostatních osob); a
kolektivní (právnická osoba, působící na území ČR, která souhlasí se stanovami Klubu a hodlá se na jeho práci aktivně podílet).