Řídí činnost Klubu v odobí mezi valnou hromadou tvoří ji volení zástupci tříd schází se min. 2x ročně povinnosti Klubu upravují STANOVY.

1.A Veronika Stegeman veronika.svestka@seznam.cz
1.B Tereza Kosnarová nanilka@seznam.cz
2.A Anna Dědičová nanilka@seznam.cz
2.B Jana Lukášová lukasova.januch@seznam.cz
2.C Anna Jakšová jaksovaa@seznam.cz
3.A Erik Zajíc erik.zajic@seznam.cz
3.B Jana Nachtigalová ppupen@seznam.cz
4.A Jaroslav Dostál j.dostal@sikareality.cz
4.B Marie Miléřová milerova@zsjak.cz
5.A Miroslav Perout zamekkorozluky@seznam.cz 5.B Kateřina Ferziková ferzikova@centrum.cz
6.A Mgr. Jitka Svobodová jitka.svob@seznam.cz
6.B Andrea Pelcová andrea.vesela@atlas.cz
6.C Marie Líšťanská milit@cbox.cz
7.A Šárka Křivanová sakri@seznam.cz
7.B Žaneta Ivanovičová zaneta.ivanovicova@seznam.cz
8.A Pavlína Broďáni pavlina@brodani.cz předseda
8.B Dušan Džurdženík dusan.dzurdzenik@gmail.com
9.A Petra Herzánová her.pet@seznam.cz
9.B Jaroslava Hvězdová j.hvezdova@post.cz