Ředitelské volno

Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v pondělí 29. 6. 2020 a v úterý 30. 6. 2020 ředitelské volno z organizačně technických důvodů.

V těchto dnech nebude v provozu školní jídelna.

Žáci a rodiče budou o této skutečnosti informováni na webových stránkách školy a prostřednictvím třídních učitelů

Mgr. Dana Tužilová

ředitelka školy