Ředitelské volno

Vážení rodiče, milé děti ve dnech 28. – 30. 6. je ředitelské volno. Dovolujeme si Vám nabídnout tento program.

V pondělí vycházka na Červený vrch, opékání + limo, vyhlídka, hledání pokladu. Cena: 50,- Kč.

V úterý vycházka na Zelené náměstí, návštěva SEKO Zooparku, hry na dětském hřišti, vyhlídka Zichovecký pivovar, návštěva cukrárny. Cena: 50,- Kč.

Ve středu vycházka do Lužerad – naučná stezka, podél řeky Ohře do Vršovic, hry na hřišti. Zpět dopravou MHD. Cena: 50,- Kč.

Vše bude přizpůsobeno aktuálnímu počasí. Můžete se hlásit na jednotlivé dny. Kapacita omezená. Jen pro přihlášené děti. Uhradit hotově své p. vychovatelce nejpozději do 18. 6. 2021. 

Provoz od 6:00 hod. Sraz dětí v budově ŠD do 9:00 hod.Děti mohou odcházet od 14:00 hod. Provoz do 16.00 hod. Samozřejmostí je jídlo a pití na celou dobu pobytu, menší kapesné. Vše v batůžku na záda. Sportovní oblečení a vhodnou obuv na chůzi. Pokud Vás naše nabídka zaujala, nahlaste se své p. vychovatelce ve školní družině. Děkujeme.

————————————————————————————————————————

                                                          Přihláška na ředitelské volno

Přihlašuji závazně na:    28. 6.    –     29. 6.    –     30. 6. 2021  svého syna / svou dceru

Příjmení ……………………………………….. Jméno ……………………………………………………

Adresa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tel. ………………………………………………………

Datum narození ……………………………………… Rodné číslo ……………………………………….

Pojišťovna ………………………….. třída ………………………………………………

Vyžaduje dítě zvláštní péči (léky, alergie, apod.???) ………………………………………………………………………………………………

Na následující řádek uveďte prosím telefonní číslo, kde budete vy nebo jiný zástupce k případnému zastižení v době pobytu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Datum ……………….   Podpis zákonného zástupce …………………………………………………………

Vyplněnou přihlášku na sinerova@zsjak.cz. Děkuji. Míla