Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna 
 
Ředitelka školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, 

ve dnech 24. – 25. 10. 2022 a dne 18. 11. 2022 ředitelské volno.

V těchto dnech nebude v provozu školní jídelna. 

Školní družina bude v provozu pro předem přihlášené žáky. 

Mgr. Dana Tužilová