Rezidenční zámek a vánoční trhy Drážďany

Stejně jako každý rok, i letos jsme se vydali na návštěvu vánočních Drážďan. Protože se letošního zájezdu účastnili žáci osmého a devátého ročníku, vynechali jsme každoročně navštěvované muzeum hygieny a náš zájezd zaměřili na poznání historie tohoto města. Proto jsme navštívili kurfiřtskou pokladnici v Nové zelené klenbě spolu s ostatními sbírkami v Rezidenčním zámku. Viděli jsme poklady, které se zde shromažďovaly od 16. století, rytířský sál, sbírku mincí a řádů. Nejvíce nás zaujaly rytiny v třešňových peckách a samozřejmě rytířský sál. Procházka po historických Drážďanech, návštěva tradičních vánočních trhů s německými vánočními výrobky, ovocem v čokoládě, punčem nebo klobásou byla krásným zakončením mrazivého dne. Vánoční zvyky u našich nejbližších sousedů jsme si i letos moc užili.