Říjen „Domácí mazlíčci“

Celý měsíc říjen probíhá charitativní sbírka krmiva pro Útulek opuštěných zvířat v Jimlíně.

Je vyhlášena soutěž ve sběru kaštanů a žaludů pro lesní zvěř.

1. týden: Motivace dětí pro sběr krmení pro útulek. Vyprávění o našich zvířecích kamarádech.

V.v. soutěž „Domácí mazlíčci“ spojeno s diskusí a komunikací. Prohlížení v časopisech, knihách, povídání. Výstavka výtvarných prací a vyhodnocení.

2. týden: „Můj plyšák“.

Každý si donese oblíbeného plyšáka, vyprávíme – odkud ho mám, jak se jmenuje. Stále sbíráme krmení pro zvířata, průběžně vyhodnocujeme. Písničky o zvířátkách. Modelování a tvoření z přírodnin – výstavka.

3. týden: „Indiánský maskot“

Výroba z přírodnin, malování, vyšívání, tvoření vlastního indiánského maskota. Skupinová práce, důraz na rozvoj spolupráce v kmeni. Motivace k oblíbené soutěži v pouštění draků.

4. Náhradní program ve ŠD.

Podzimní prázdniny.

Akce pro děti na říjen.

7.10. Poprvé v knihovně – 1. třídy 12:30 – 14:00.

12.-14.10. Drakiáda – soutěž v pouštění draků. Proběhne v jednotlivých odděleních v rámci vycházky. Děti si donesou vlastního draka, pomoc rodičů je vítána. Vyhodnocení – komu nejlépe, nejvýš…

18.10. „Naši psí kamarádi“ – beseda v knihovně – 1. a 2. třídy 13:00 – 14:00.

20.10. Městská knihovna – výpůjčky a vracení knih, CD, DVD – 2. a 3. třídy 12:30 – 14:30.

21.10. Městská knihovna – výpůjčky a vracení knih, CD, DVD – 1. a 4. třídy 12:30 – 14:30.

26.,27.10. Podzimní prázdniny. Provoz přerušen. Nabízený program jen pro přihlášené děti.

Hana Fenclová