Říjen ve školní družině

Domácí mazlíčci

Celý měsíc probíhá charitativní sbírka pro útulek opuštěných zvířat – Jimlín.

Sběr lesních plodů kaštanů a žaludů. Odvoz do firmy Husqvarna. Děkujeme.

4. 10. začínají kroužky.

Celoroční projekt – ,,VÍTEJ ZDRAVÍ – VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH!“

  1. Týden

Motivace dětí pro sběr krmení pro útulek.

Můj domácí mazlíček – výtvarná soutěž

2. Týden

Stále sbíráme krmení pro zvířátka.

Písničky o zvířátkách.

Modelování domácích mazlíčků – modelovací hmota.

3. Týden

Jiní domácí mazlíčci, které známe – vyprávění.

Vytváříme zvířátka z přírodnin (kaštany)

4. Týden

Halloween týden – zábavné odpoledne.

Vyhodnocení sbírky krmiva.

Akce říjen

4. – 8.10. Můj pes, kočka – výtvarná soutěž v jednotlivých odděleních.

11. – 15.10. Stromy kolem nás – povídáme si s dětmi o životě stromů, jejich významu pro lidi, přírodní a životní prostředí.

18. – 20.10. Drakiáda – pouštění draků.

25. – 26.10. Halloween party a tvoření.

27., 29. 10. Podzimní prázdniny. Jen pro přihlášené děti.

Vyhodnocení jednotlivých soutěží v odděleních, výstavka prací, diplomy.

Krobová H.