Šance pro každého

Šance pro každého
reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003980
Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy a pořízení vybavení pro jazykovou/ICT učebnu a učebnu
přírodních věd. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti školy pořízením pásového
schodolezu a vybudováním bezbariérového WC, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení
k internetu a v neposlední řadě pak obnova a úprava zeleně v okolí budovy školy.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, přírodní
vědy a práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.
Dotace: 6 390 234,46,- Kč
Vlastní zdroje: 710 026,06,- Kč
Celkem: 7 100 260,52,-Kč
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.