Sběr kaštanů, žaludů

I letos sbíráme ve školní družině kaštany a žaludy pro zvířátka v lese. Mohou nosit i děti, které do školní družiny nechodí. Z každého oddělení budou oceněni tři nejlepší sběrači. A ten, který donese nejvíce kg obdrží pohár.

Plody noste do přízemí budovy ŠD.