Sběr lesních plodů

I letos jsme se zapojili do sběru kaštanů a žaludů. Nasbírané plody byly odvezeny na Horu Svatého Šebestiána.

Celkem bylo nasbíráno 810 kg. Nejlepší bylo 4. oddělení – třída 2.B. Tyto děti přinesly 353 kg plodů. Všichni sběrači budou oceněni drobnou sladkostí, diplomy. Pohár vyhrál Václav Pořt ze třídy 2. B, který přinesl 175 kg. Všem rodičům i dětem děkujeme.

Po dvou týdnech jsme museli soutěž ukončit – z důvodu uzavření škol k 14.10.2020.

Výsledky:

1.A – 1. místo Jan Pištora 28 kg , 1.B – 1. místo Jan a Kristýna Lukášovi 81 kg, 1.C – 1. místo Eliška Vránová 38 kg

2.A – 1. místo Miroslav Fůs 38 kg, 2.B – 1. místo Václav Pořt 175 kg, 2. místo Nella Vilhelmová 125 kg