Setkání s rodiči budoucích prvňáčků

Ve středu 14.6. do naší školy zavítali rodiče budoucích prvňáčků se svými dětmi. Na školním dvoře je přivítala paní ředitelka Mgr. Dana Tužilová. Představila jim paní učitelky, které budou děti provázet první třídou. Rodiče se s vedením školy a třídními učitelkami odebrali do školní jídelny, kde obdrželi informace týkající se zahájení školní docházky jejich dítěte.
Pro děti byly na školním dvoře připraveny atrakce a soutěže. Věnovaly se jim ostatní učitelky a děti z vyšších ročníků – jejich příští spolužáci. Budoucí prvňáčci prožili ve škole příjemné odpoledne a nemohli se odtrhnout od připravených soutěží a sladkých odměn.