Rozhodnutí o přijetí

Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, jako příslušný správní orgán, rozhodla podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů takto:
od 1. 9. 2020 se přijímají k základnímu vzdělávání v Základní škole J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, tito uchazeči:

Registrační čísloVýsledek zápisuRegistrační čísloVýsledek zápisu
1B3KS Přijat(a) JMODO Přijat(a)
1CFA5 Přijat(a) KD82L Přijat(a)
1IBH5 Přijat(a) MNS7Q Přijat(a)
1L39D Přijat(a) MWUT3 Přijat(a)
2HQGU Přijat(a) MYPKY Přijat(a)
2U7PV Přijat(a) NVJJF Přijat(a)
4NB0S Přijat(a) O8HNM Přijat(a)
5VEHB Přijat(a) P6S6C Přijat(a)
72ENT Přijat(a) P7N04 Přijat(a)
77WAH Přijat(a) QCDWK Přijat(a)
78FZI Přijat(a) QQ65U Přijat(a)
7VGR9 Přijat(a) R851F Přijat(a)
8BGX3 Přijat(a) RDRPS Přijat(a)
8F50W Přijat(a) RR7J9 Přijat(a)
94CLH Přijat(a) T2F3J Přijat(a)
99X0I Přijat(a) U4Q7J Přijat(a)
9FDRK Přijat(a) UL93G Přijat(a)
9G227 Přijat(a) ULU1E Přijat(a)
9ZH89 Přijat(a) V51QX Přijat(a)
ALLJQ Přijat(a) VP5XG Přijat(a)
B1423 Přijat(a) W3UKK Přijat(a)
B1MFP Přijat(a) W5VHU Přijat(a)
BX1J0 Přijat(a) W6ZOI Přijat(a)
CEBUP Přijat(a) WKKRO Přijat(a)
CW054 Přijat(a) X2PFU Přijat(a)
E8WVJ Přijat(a) XCWJQ Přijat(a)
EOHTS Přijat(a) XKHI0 Přijat(a)
FCLSO Přijat(a) YMB6L Přijat(a)
FGYEI Přijat(a) YNK49 Přijat(a)
FLKZX Přijat(a) YT1QL Přijat(a)
GV67I Přijat(a) Z4RSP Přijat(a)
H57BF Přijat(a) ZSRTJ Přijat(a)
I1KJA Přijat(a) J90D5 Přijat(a)

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole, prostřednictvím Základní školy J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close