Školní kolo olympiády z německého jazyka

Dne 16. 12. 2019 se konalo školní kolo olympiády z Nj ve dvou kategoriích. V kategorii I. A se zúčastnilo 6 žáků a do okresního kola postupují: Patrik Ehrlich (7. B), Tereza Velíšková a Filip Martinovský (oba ze 7. A). V kategorii II. A bylo celkem 27 žáků z 8. a 9. ročníku.  Barbora Neubertová, Vojtěch Hubka a Karolína Švecová (všichni žáci z 9. B) se umístili nejvýše a postupují. Gratulujeme.