Slavnostní předávání certifikátů B1 z angličtiny

Ve středu 22. května 2024 proběhla ve velké síni městského úřadu v Lounech slavnostní událost, na které jsme předávali certifikáty za úspěšné složení mezinárodních jazykových zkoušek z anglického jazyka na úrovni B1.

Těchto prestižních zkoušek se zúčastnilo celkem 22 žáků devátého ročníku naší školy a všichni je zvládli na výbornou! Z toho 10 žáků dosáhlo dokonce vynikající úrovně B2 podle Společného evropského rámce pro jazyky.

Jsme na naše žáky nesmírně pyšní a gratulujeme jim k tomuto skvělému úspěchu! Věříme, že se jazykům budou věnovat i nadále a že jim znalost angličtiny otevře dveře k mnoha novým možnostem v jejich osobním i profesním životě.

Přejeme jim hodně štěstí a další jazykové úspěchy!