Slavnostní ukončení školního roku

Dnes se žáci 9. ročníků vydali do Městské sportovní haly, aby se tam rozloučili se svými mladšími spolužáky a učiteli, kteří je provázeli jejich školní docházkou. Zároveň proběhlo pasování žáků pátých ročníků na „žáky druhého stupně“. Po návratu do školy na deváťáky čekala slavnostně vyzdobená jídelna, kde společně
s vedením školy a učiteli obědvali.
Přejeme našim deváťákům nejen krásné a pohodové prázdniny, ale především šťastné vykročení na cestě za dalším vzděláváním.