Správná holka, správný kluk

      Celý měsíc květen proběhne v utužování získaných vědomostí, sportování, hry pro fair play – slušná a poctivá hra, čestné jednání.

1. Týden

RV vyprávění o našem městě a malujeme naše město, místo, které máme rádi.

6. 5. Čarodějnice na Peruci – jen pro přihlášené děti.

2. Týden

Hry v přírodě / na školní zahradě – hod míčem na cíl, nácvik šoupání a posléze cvrnkání kuliček, skákání panáka, skok přes švihadlo, točení obručí aj. Důraz na poctivost při hře a dodržování pravidel. VV malování postav při sportování, možnost modelování. V případě nevhodného počasí stolní hry – turnaje (dle nabídky ŠD).

12,13. 5. Kuličkiáda – turnaj ve cvrnkání kuliček.

3. Týden

Sportujeme na školním hřišti, dětská hřiště – park, za poštou, na školní zahradě. Správná holka, správný kluk má umět zdolávat i překážky v přírodě a překonat sám sebe, zasportovat si. Vylepšujeme své výkony, které poměřujeme v kolektivu s ostatními vrstevníky. Vše podle zásady fair play – dětem vysvětlíme.

17. 5. Modeláři v akci – beseda s odborníkem. Členové Modelářského klubu Louny dětem přiblíží, jak se stát leteckým modelářem. Představí různé typy modelů letadel a triky pro jejich stavbu. Pro 1. třídy. Vstup zdarma. Proběhne v knihovně v době vycházky.

19. 5. Spaní ve ŠD – Nejsem strašpytel. Jen pro přihlášené děti.

4. Týden

Netradiční sportovní odpoledne – v rámci vycházky si budou moci děti zasportovat při netradičních sportovních disciplínách, které jim paní vychovatelky připraví. Nejlepší atleti dostanou diplomy a všichni účastníci sladkou odměnu. S sebou sportovní oblečení a obuv, lahvičku s pitím.

Šikovné ručičky – tvoříme SLUNCE – výtvarná nebo pracovní činnost.

26.,27. 5. Knihovna

Návštěva knihovny, spojená s výpůjčkou knih, DVD, časopisů. Odchod po obědě.

Na závěr každé soutěže vyhodnocení nejlepších a pochvaly za snahu pro většinu. Každá p. vychovatelka přizpůsobí disciplíny možnostem svého oddělení.

KVĚTEN – měsíc ve znamení lásky a srdce – celoroční projekt o zdraví

Témata k diskusi na jednotlivých odděleních:

  • Slunce – povídáme si o vlivu světla a slunce na život na Zemi (slunce = životodárná energie);
  • Rodina – jakou roli v životě člověka hraje rodina, láska a přátelství.

M. Šinerová