Správná holka, správný kluk

Květen – celý měsíc proběhne v duchu sportování, hry fair play, utužování získaných dovedností.

1.Týden

RV- Vyprávění o našem městě (budovy důležité k chodu města, historické budovy a památky).

Procházky po městě, sportování na hřišti. Správná holka, správný kluk má umět zdolávat překážky v přírodě a překonávat sám sebe.

Připomenout si základy otužování a zdravé výživy. Během celého týdne vylepšujeme své výkony.

2.Týden

Atletický pětiboj

Lehká atletika – závody v parku.

Disciplíny: běh v terénu, skok z místa, dřepy, hod na cíl.

Nejlepší atleti dostanou diplomy a všichni účastníci sladkou odměnu.

3.Týden

V rámci projektu Cesta kolem světa se vrátíme z Afriky domů do České republiky.

Tvorba, malba mapy ČR (společná práce).

Poslech lidových písniček, poslech klasických českých pohádek.

Připomenutí, jak se chováme v přírodě, v lese, jaké máme lesy v ČR.

4.Týden

Vycházky do parku, zahrádek a podél řeky Ohře.

Sledujeme změny v přírodě, počasí, poznáváme květiny na vycházce.

Pohybové hry a soutěže.

Soutěž ve skákání přes švihadlo – počítat se bude počet skoků a jeden nejlepší bude odměněn diplomem, všichni zúčastněný dostanou odměnu.

Děti, které nejsou ve škole, pokračují v online družině. Každá paní vychovatelka si soutěžení přizpůsobí dle účasti dětí.

Vypracovala: Tereza Jermářová