Stávka

Vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás informovala, že se naše škola dne 27. 11. 2023 připojí ke stávce, kterou vyhlásily školské odbory.

Škola, školní družina a školní jídelna budou v tento den uzavřeny.

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání, a aby si ze školních let odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní. V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání.

Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To pro naši školu znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách (zejména v prvním období 1. stupně), omezování nabídky cizích jazyků. Zavedení tzv. parametrizace asistentů pedagoga bude mít negativní dopad na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků výrazně omezí pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání dětí.

Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků nebo převedení těchto zaměstnanců pod zřizovatele (město Louny), bude téměř nemožné zajistit provoz školy a školní jídelny.
Všichni nepedagogičtí zaměstnanci jsou členy jednoho školního týmu, bez nich by škola nemohla fungovat!!!

Z výše uvedeného vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů, ale celková nekoncepčnost českého školství a snižování výdajů na vzdělávání.

Vážení rodiče, chtěli bychom Vás požádat o pochopení a podporu našich požadavků. 
Nyní jde o budoucnost školství – o budoucnost vzdělávání Vašich dětí. 

za tým zaměstnanců ZŠJAK Mgr. Dana Tužilová, ředitelka školy