Stromy kolem nás

Ve čtvrtek 17. 10. jsme šli na další besedu s odborníkem. Lektor pan Josef Šrýbr dětem vyprávěl o životě stromů a jejich významu pro lidi, přírodu a životní prostředí. Krátce žáky seznámil s lesní zvěří. Nabídky využilo 36 dětí. Beseda byla věnovaná Dni stromů. Děkujeme za zajímavé informace a těšíme se na další nové poznatky v měsíci listopadu o loutkářství.

Galerie: zde