Učivo 1.6. – 5.6.

Čj pracovní sešit s. 28 – 30

Matematika s. 59 – 61

Pro zájemce:

Prvouka s. 58 – 59

Při videoučení si vysvětlíme další slovní druhy a slovní úlohy. Teď je nejdůležitější stále číst a učit se násobilku. Přeji dětem i rodičům příjemné prožití Dne dětí:)