Učivo 1.6.-5.6.

On-line setkání – pondělí, čtvrtek

Písanka str. 27 – 30

Slabikář

Str. 97

 • Báseň – procvičování čtení + obrázky, děti mohou říkat, co obrázky vyjadřují
 • Tajenka – slova opačného významu

Str. 98

 • Procvičování čtení – Žáby ve škole
 • Sloupeček – nácvik čtení – děti samy zhodnotí, jak si myslí, že čtou a vybarví sloupeček s číslicí vedle obrázku – všichni jedničku, maximálně dvojku, prosím popovídejte si s nimi o důvodech, které je vedly k vybrání té či oné číslice. Zkuste je prosím navést – za tento rok zvládli skoro všechna písmena (vyjma q, x, w), o kolik víc znají slov (význam) apod. Pokud se nebudou hodnotit jedna, zeptejte se jich, s čím jsou nespokojeni, JESTLI SI MYSLÍ, ŽE SE SNAŽÍ. Pokud ano, je to to nejdůležitější. Každému se občas něco nepodaří, ale důležité je se snažit. Děkuji moc.

Str. 99

 • Procvičování čtení
 • Děti vyberou správné krmení pro zvířata

Psovi kost                                        slepice zrní

Kočkám mléko                                koza trávu

 • Pokud budou milovníci zvířat oponovat, že kosti pro psa a mléko pro kočku nejsou to pravé, pochvalte je a vysvětlete jim, že dříve se jim to běžně dávalo.

Str. 100, 101

 • Básnička – procvičování čtení

https://www.youtube.com/watch?v=VjuH4Fo9-6I – čas 4:50 Písnička Hej meduli (Poslali čmeláka pro kousek medu….)

 • Pohádka – procvičování čtení – prosím dávejte dětem otázky k pohádce
 • Básnička – procvičování čtení
 • Děti si opět zhodnotí své čtení, prosím platí to, co jsem psala výše. Pokud se sebou nebudou spokojené, povzbuďte je, ukažte jim co všechno zvládli. Osobně jim vždycky řeknu, co mě nejde, aby věděli, že v tom nejsou sami.

Matematika

Str. 75 – rozšiřující učivo  – počítání do 100 po desítkách – pondělní on-line

1 – děti zkusí přečíst, kolik stojí hračky

2 – podle cvičení 1 děti vybarví počet desetikorun a zapíší cenu

3 – děti spočítají mince a zapíší částku

Str. 76

1 – spočítají kuličky na počitadle (po desítkách) a zapíší

2 – děti přečtou číslice a řeknou, která řada je správně, vzestupně i sestupně

3 – děti vybarví počet desetikorun, tak, aby dostali částku v rámečku

Str. 77 – čtvrteční on-line

1 – děti spočítají, kolik by zaplatily dohromady

               40 + 10 = 40                                     10 + 20 = 30

2 – počítání po desítkách dávno umíme, protože umíme počítat do 10 – jen připíšeme nulu

3 – sčítání desítek

4 – děti zakreslí počet desetikorun podle ceny hračky

Str. 78

1-10 – procvičování počítání do 20

11 – pyramidy

Str. 79 – tajenky

 • Děti spočítají boční sloupeček, každé číslo má přiřazené písmeno, k číslu v rámečcích doplní písmeno a spojí s obrázkem správného zvířete
 • Tajenka: Ahoj. Vykonej tyto úkoly. Projdi se po třídě. Udělej deset dřepů. Nakresli auto.

Vážení a milí rodiče,  tímto končíme náš druhý matematický sešit. Ti z Vás, kteří si přišli v týdnu do školy pro věci dětí, ode mě dostali ještě třetí, modrý. (Děti ve škole ho dostanou.) Ze sešitu uděláme už jen kousek, zdaleka ne vše, zbytek si necháme na září. V sešitě je rozšiřující učivo, které se dělá i ve druhé třídě. Protože jste nepřišli všichni, stránky příští týden naskenují a pošlu.

Děkuji.