Učivo 1. 6. – 5. 6.

Pondělí 1.6. 

Český jazyk

Nejdříve si zopakujeme, co je podmět a přísudek:

https://www.youtube.com/watch?v=vEaUKt5H22Y&t=59s 

 Učebnice str.101/2 – věty přepsat, podtržením vyznačit základní skladební dvojice. Nad podst. jména nadepsat vzor a nad slovesa čas. 

Matematika 

Učebnice 3. díl str. 20 – přečíst nejdříve růžový rámeček                             

20/ 1, 2 – ústně                             

20/3 – sešit                             

20/4 – 1. – 3. sloupeček

Vlastivěda

https://www.youtube.com/watch?v=Sj2EMoZ8nTg&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=42 

 Přečíst str. 34 a odpovědět na otázky (odpovědi psát do sešitu vlastivědy)

1) Kdo byl mistr Jan Hus?

2) Kde kázal?

3) Proč kritizoval církev?

4) Co se stalo v Kostnici?


Úterý 2.6.

Český jazyk

Dnes se dozvíme další informace o podmětu a přísudku.
https://www.youtube.com/watch?v=pJRyrQchCs0&t=3s  

Učebnice str. 102/3                     

102/4 – ústně nebo přes folii
Matematika
Učebnice str. 21/7 1. – 2. sloupec (píšeme pod sebe)                     

21/6 –  ústně
Přírodověda

Učebnice str. 76/1. – 6. otázka do sešitu přírodovědy


Středa 3.6.

Český jazyk

Učebnice str. 102/5 – věty přepsat, vyznačit podmět a přísudek (podtržením). Jestliže bude podmět nevyjádřený, napsat ho za větu do závorky.                     

102/6 – přes folii
Matematika

Nejdříve se podíváme na video:https://www.youtube.com/watch?v=g3gezlrgIiw 

 Učebnice str. 22/3 – ústně. Nic nevystřihovat, pouze si ukázat na obrázku přes folii.                     

22/4 – sešit geometrie – narýsovat + výpočet obsahu


Čtvrtek 4.6.

Český jazyk

Učebnice str. 103/1 – věty nepsat. Napsat jen věta jednoduchá nebo souvětí. U souvětí vzorec souvětí a vypsat základní skladební dvojice

Příklad: 1. věta jednoduchá    stromy rozkvetly (rozkvetly podtrhnout vlnovkou)             

2. věta jednoduchá vykvetly stromy  (vykvetly vlnovkou)

Matematika – geometrie 

Učebnice str. 23/5 ústně                     

23/6 – sešit
Vlastivěda

https://www.youtube.com/watch?v=t-kNdZW5dIU&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=44 

 Přečíst str.34 – 35 a do sešitu vlastivědy napsat odpovědi na otázky:

1) Kdo to byli husité?

2) Kdy a kde byla první husitská vítězná bitva?

3) Co je to vozová hradba?

4) Jakými zbraněmi bojovali husité?

5) Kdo stál v čele husitských vojsk?

Pátek 5.6.

Český jazyk

Podívejte se na video shoda přísudku s podmětem: https://www.youtube.com/watch?v=JjsXd1Qyvao

Učebnice str.103/2 – napsat věty a vždy si ústně odůvodnit , jakou koncovku napíši.                     

103/3 – ústně
Matematika – geometrie
Učebnice str. 23/7 – pozorně přečíst                     

23/8 do sešitu