Učivo 11.5.-15.5.

Učivo 11. – 15. 5.

On-line setkání: úterý 12.5.

Čtvrtek 14.5.

Prosím pokud děti mají papírové hodiny, ať si je připraví. Děkuji.

Písanka – str. 15 – 18

Slabikář

Str. 85

 • Děti si přečtou a doplní věty (matka a mládě)
 • Procvičování čtení – prosím dávejte dětem otázky k textu (Jak se jmenuje pes? Apod.)
 • Sloupeček – nácvik čtení slov, u slov kaňka, síňka prosím dětem vysvětlete význam slov

Str. 86

 • Slabiky dě, tě, ně – háček se odstěhoval nad e (úterní on-line)
 • Děti v říkance zakroužkují slabiky dě, tě, ně
 • Nácvik čtení slov
 • Procvičování čtení – prosím dávejte dětem otázky k textu
 • Sloupeček – nácvik čtení slov

Str. 87

 • Čtení psacího písma
 • Procvičování čtení, prosím dávejte dětem otázky k textu
 • Děti doplní ovoce ke stromu (třešně, meruňky, višně, hrušky, švestky), v písance tak daleko nejsme, tak mohou tiskace, ale mnoho dětí zvládne psace a mají radost, že to umí.
 • Do rámečku dokreslí jablíčko
 • Hádanky – odpověď jablko – horní rámeček

Třešeň – spodní rámeček, slova jsou pozpátku

Str. 88

 • Slabiky di, ti, ni, dy, ty, ny (čtvrteční on-line)
 • V říkance zakroužkovat měkké slabiky
 • Procvičování čtení, prosím ujistěte se, že děti znají význam slov, nechte děti vymyslet věty, ve kterých použijí některá slova
 • Sloupeček – nácvik čtení slov

 

Matematika

Str. 63

1 – děti zakreslí mince, kterými mohou zaplatit

2 – spočítají hodnotu mincí, prosím nechte je, ať si použité mince odškrtnou, vyšší hodnoty dají na začátek – 5+5+5+2+1

10+5+2+2

3 – sčítání – prosím ať si zakroužkují vždy čísla, jejichž součet/rozdíl je deset (kromě prvního příkladu první dvě čísla

4 – bludiště, děti vybarvují kytky, tak, aby číslo bylo vždy o 2 menší, nebo větší (0-2-4-6-8-6-8-10-12-10-12-14-16-18-20)

5 – procvičování pamětného sčítání a odčítání, pokud děti potřebují, mohou si pomoci číselnou osou

Str. 64

1 – 10 – procvičování pamětného sčítání a odčítání, pokud děti potřebují, mohou si pomoci číselnou osou, tuto stránku děti nemusí počítat naráz, ve škole obvykle rozdělím cvičení do několika dní

11 – součet na všech dominových kartách je 10, jen na třetí kartě 9, tu děti vybarví červeně, prosím nechte je, ať si lámou hlavičky a přijdou na to samy. Děkuji

Str. 65 odčítání do 20 bez přechodu desítky

1 – slovní úloha – prosím ať děti úlohu přečtou samy,

Z – znázornění – nakreslí 18 značek (jaké značky chtějí, nemusí být kolečka), 6 škrtnou

V – výpočet 18 – 6 = 12

2 – procvičování pamětného odčítání, mohou si pomoci číselnou osou

3 – rozklad čísla 20, ve škole si obvykle říkáme, v každém patře rakety letí 20 astronautů, v jedné kajutě je 12, kolik jich je ve druhé (8) – 5-15, 1-19, 16-4, 17-3, 6-14, 2-18, 11-9, 7-13, 15-5, 16-4

4 – pyramidy – směrem dolů odčítáme, tady dopočítáváme, tento typ příkladů děti ještě nedělaly: 12 a kolik chybí do 15 (3)

5 – děti sestaví ke každé pyramidě 4 příklady

6 – děti doplní číslo tak, aby součet byl 20, na třetím jeteli existuje více možností

7 – děti dokreslí druhou polovinu obrázků

Str. 66

1 – počítání pomocí číselné osy – děti si vyznačí čísla z příkladu na číselné ose, při odčítání skáčeme doleva, a doplní výsledek do příkladu

2 – doplňování do tabulek, dělali jsme už mnohokrát, šedá políčka děti nedoplňují, jsou tam příklady s přechodem desítky, nicméně pokud to zvládnou samy spočítat, nechte je, ať si to doplní

3 – děti vypočítají příklad a podle výsledku vybarví druhou ponožku do páru

4 – doplní znaménka je větší, je menší

5 – děti doplní jedno číslo, pro které platí zadání, možností je více

6 – děti doplní znaménka +,-,

7 – zapíší sestupnou řadu od 20 do 10

8 – procvičování pamětného počítání, mohou si pomoci číselnou osou

9 – vybarví stejnou barvou lístky, jejichž součet je 20, tj. 4 a 16, 3 a 17