Učivo 11.5. 15.5. 2020

Pondělí 11.5.
Český jazyk

Učebnice str. 91/1 Přepsat 1. – 3.větu. Najít všechna slovesa a barevně podtrhnout – zeleně – čas minulý, modře – čas budoucí, červeně  – čas přítomný
Matematika
Učebnice 3. díl str. 9/16
                               9/19 – 1. a 2. sloupec
Úterý 12.5.

Český jazyk

Učebnice str. 92/4 – přepsat, nad slovesa určit osobu, číslo, čas (M, P, B).
                     2.,č.j.,č.B
Příklad    –  budeš lyžovat
Matematika
Učebnice str. 9/18
                      9/19 – 3. a 4. sloupec
Vlastivěda
Učebnice str. 21 – 23  – Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů
V průběhu týdne si připravit odpovědi na otázky ze str. 24, opět na pondělí 18.5.
Středa 13.5.
Český jazyk
Učebnice str. 95/5 – přepsat, slovesa dát do správného tvaru
Matematika
Učebnice str. 10 – přečíst, 10 /4 kolik rovnoběžníků, každý pojmenovat
                                          10/5
Přírodověda
Člověk a příroda – učebnice str. 72
Čtvrtek 14.5.
Český jazyk
Učebnice str. 93/1a,b
Matematika 
Učebnice str. 11/6 – nerýsovat, pouze zapsat modré rámečky
Pátek 15.5.
Český jazyk
Učebnice str.94/3
Matematika
Učebnice str. 11/7
Společně se uvidíme v pondělí, ve středu a pátek v obvyklých časech. 🙂