Učivo 14. 4. – 17. 4.

ČJ – Procvičování skloňování podstatných jmen, vyjmenovaná slova.
MA- Slovní úlohy, procvičování písemného dělení
Ve středu se zase uvidíme v obvyklém čase. Připravte si sešit s úkoly a také učebnici a pracovní sešit z angličtiny. Už se na vás těším.
Úterý 14. 4.
Český jazyk
Učebnice str. 83/2 – doplnit, nad podst. jm. napsat vzor
Matematika
Učebnice str. 55/ 29, 30
Čítanka str. 99 – Hrad nad Vltavou – přečíst
Středa 15. 4.
Český jazyk
Učebnice str. 83/4
Matematika
Učebnice str. 56/32,33 – 1. sloupec
Čtvrtek 16. 4.
Český jazyk

Učebnice str. 84/6 – doplnit a napsat
Matematika
Učebnice str. 56/38 – 1. – 4. příklad
Čítanka str. 102 – Tři pruty Svatoplukovy – přečíst
Pátek 17. 4.
Český jazyk
Učebnice str. 84/8
Matematika
Učebnice str. 56/39, 40