Učivo 14.4. – 17.4.

Písanka

 • 39-40, 4. díl str. 1,2
 • Nová písmenka, tj. E, L si s dětmi při úterním on-line setkání

Slabikář – písmeno CH

https://www.youtube.com/watch?v=zo8fGWRpr8Q

Str. 72 – v básničce zakroužkovat všechna CH

 • Slabiky pod obrázkem spojit do slov, opět prosím o trpělivost, nechte je s tím chvíli poprat samotné, než jim pomůžete
 • (str. 73) – domeček (nebo prostřední ikona IC na ucebnice.online – hvězdičky) – nácvik čtení slabik
 • Čtení slov
 • Čtení vět s porozuměním – děti stejnou barvou vybarví slovo, které patří do věty a obdélníček u věty
 • Děti doplní větu: Jiřina seje HRÁCH.

Str. 73 – čtení vět

 • Děti přečtou větu a podtrhnout správné slovo
 • Procvičování čtení vět – mohou dokreslit a vybarvit obrázek podle textu
 • Děti doplní H nebo CH, toto cvičení s nimi zkusím při on-line setkání, ale pak si ho doplní sami, budou potřebovat vaši pomoc – řeknou si obě varianty, rozhodnou, které slovo je správně
 • Sloupeček – nácvik čtení slov

Str. 74, 75 jsou tematicky zaměřené na svátek matek, který bude až za měsíc, 10. května. Proto je nyní přeskočíme a později se k nim vrátíme.

Str. str. 76 – u této stránky jim prosím pomozte, pod slabikou bez samohlásky jim udělejte obloučky,  zkuste s nimi u některých slov vytleskat slabiky)

 • Nácvik čtení slov se slabikou bez samohlásky (děti ještě neznají pojem samohlásky a souhlásky, zastavím se u toho při on-line setkání
 • Děti přečtou a podtrhnou slova, která se rýmují (vrká-hrká)
 • Děti si přečtou větu a spojí se správným slovem
 • Básnička – procvičování R se zaměřením na slova se slabikotvorným R (bez samohlásky)
 • Děti vybarví správný rámeček podle obrázku (metr, vrtačka, slzy)

 

Matematika

Str. 50

1 – děti vytvoří 2 příklady na sčítání podle obrázku

2 – procvičování sčítání a odčítání

3 – děti najdou a vybarví správnou půlku obrázku (je to třetí obrázek)

4 – děti vypočítají příklad  a vybarví obrázek

5 – procvičování sčítání a odčítání

Str. 51

1-10 – procvičování sčítání a odčítání, prosím tuto stránku ať děti nedělají naráz (některé rády), obvykle přeskakuji a rozdělím ji třeba do 3 dnů

11 – rozvoj myšlení – logická řada, do posledních okének patří dvě šipky doprava

Str. 52

1 – odčítání do 20 – projdu s dětmi při on-line setkání

2 – děti znázorní na číselné ose (skáčeme doleva) a doplní výsledek příkladu

3 – procvičování odčítání

4 – děti doplní čísla od 15 k 0, začnou ve středu hlemýždě