Učivo 15.6. – 19.6.

Učivo -15. 6. – 19. 6.

On-line:  pondělí a středa

Písanka – str. 35 – 38

Slabikář

Str. 108

 • Procvičování čtení – z barevných písmenek děti sestaví tajenku – NEHRAJEME
 • Ve městě – procvičování čtení – prosím dávejte dětem otázky k textu
 • Můžete si říci, co značky znamenají
 • Semafor – procvičování čtení
 • Sloupeček – nácvik čtení slov, prosím ověřte si, že děti znají význam slov – stezka, podchod

Str. 109

 • Procvičování čtení – Praha – prosím dávejte dětem otázky k textu
 • Sloupeček – nácvik čtení slov, prosím ověřte si, že děti znají význam slov – starobylý

Str. 110

 • Procvičování čtení – Domov  – prosím dávejte dětem otázky k textu
 • Děti podle svého doplní na co se těší, když jdou domů
 • Kamarádi – procvičování čtení
 • Sloupeček – procvičování čtení slov – prosím ověřte si, že děti znají význam slov – zdvořilost

Str. 111

 • Procvičování čtení, ve větách děti modře vyznačí písmeno D, červeně písmeno B, zeleně písmeno P
 • Doma – procvičování čtení
 • Děti vybarví stejnou barvou zvíře a jeho domov (ryba – ve vodě)

Str. 112

 • Procvičování čtení – Petr a Lenka – prosím dávejte dětem otázky k textu
 • Hádanky v barevných obdélnících – děti odpovědi označí barevně mezi obrázky – aktovka fialovou, písmena modrou – nemusí jen tečkou, mohou zakroužkovat
 • Sloupeček – nácvik čtení slov – prosím ověřte si, že děti znají význam slov (rozhlas)

Str. 113

 • Procvičování čtení – Louka
 • Procvičování čtení – prosím dávejte dětem otázky k textu
 • Procvičování čtení – Kopretina
 • Sloupeček – procvičování čtení – prosím ověřte si, že děti znají význam slov (kohoutek, chrpa)

Matematika

Str. 7

1 – děti doplní rozklad, pomocí kterého vypočítají (děti, které zvládají počítat rychle z hlavy, rozklad dělat nemusí

2 – děti si samy přečtou slovní úlohu, nakreslí do volného místa, na řádek zapíší příklad. Zakroužkují 10 obrázků a vypočítají

3 – procvičování sčítání, děti si mohou pomoci číselnou osou

4 – děti si samy přečtou zadání a zakreslí koláče. Prosím nechte je v rámci možností, aby pracovaly samy, ať si lámou hlavičky. Nejprve přečtou druhou větu a nakreslí na první talíř 9 koláčů, pak přečtou první větu a na třetí talíř nakreslí 12 koláčů

Str. 8

1 – děti si samy přečtou zadání, vypočítají

2 – děti vybarví puntíky podle zadání a vypočítají

3 – děti vypočítají příklady, prohodí sčítance a pak označí (podtrhnou, zakroužkují) příklad, který se jim lépe počítal

4 – děti vybarví plot, pokračují logickou řadou: 2 – 3 – 3 – 4 – 4 – 5